หมอกควันไฟป่า EP 3 ตะลุยทำแนวกันไฟ 🔥🌳🧯

แนวกันไฟคือ แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า หรือเพื่อเป็นแนวตรวจการณ์ไฟ เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า โดยทั่วไปแนวนี้จะมีการกำจัดเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่าออกไปทั้งหมดจนถึงชั้นดินแท้ (Mineral soil) หรืออาจจะกำจัดเฉพาะเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย เช่น ใบไม้ หญ้า ออกไปเท่านั้นก็ได้ การทำแนวกันไฟเป็นการตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครอง หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กำหนด มีความแตกต่างกับแนวดับไฟ ตรงที่แนวกันไฟจะทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนการเกิดไฟป่า ส่วนแนวดับไฟจะทำในขณะที่กำลังเกิดไฟไหม้ และทำขึ้นเพื่อการดับไฟทางอ้อม หรือเพื่อการดับไฟด้วยไฟ

#แนวกันไฟ #ป้องกันไฟป่า #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar