สำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

    สำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ดับบลิว คลีนนิ่ง  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 


ไฟล์เอกสารประกอบ
20230516_145849.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar