สสจ. เชียงใหม่ จัดอบรม “ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง ระบบสุขภาพปฐมภูมิยั่งยืน”

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง ระบบสุขภาพปฐมภูมิยั่งยืน” สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ฟันเฟือง พชอ. เชียงใหม่

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง ระบบสุขภาพปฐมภูมิยั่งยืน” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ฟันเฟือง พชอ. จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 220 คน เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดนิทรรศการผลงานวิชาการ ซึ่งมีการจัดแสดงทั้งหมด 13 ผลงาน นอกจากนี้ตลอดการจัดงานยังมีการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ความก้าวหน้าและบทบาทนักสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ รวมถึงมีการเปิดเวทีเสวนาการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมูมิ” จังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนา พชอ. ต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิร่วมกับทีมหมอครอบครัว หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมอประจำตัว 3 คน คือ อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแพทย์ ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน อีกทั้งพัฒนาชุมชนผ่านกลไลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ทำให้การดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดโอกาสในสังคม ได้รับการดูแลมากขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar