ผู้นำคลื่นลูกใหม่ นำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อผู้ว่าฯ เชียงใหม่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้นำคลื่นลูกใหม่ สร้างโอกาสบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ที่ ห้องประชุมบอลลูม ชั้น 2 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการและเอกชน ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างโอกาสบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ในภาครัฐและภาคเอกชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ และทักษะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar