สวพส. จับมือเอกชน เตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนพื้นที่สูง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จับมือภาคเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนพื้นที่สูง ตั้งเป้าลดจุด Hotspot ในพื้นที่ พร้อมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

          วันนี้ (15 ก.ย. 66) ที่ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุม พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , บริษัท ชีวมวลอัดเม็ด จอมทอง จำกัด , บริษัท กรีน สแตนดาร์ด จำกัด และ บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนพื้นที่สูง ส่งเสริมด้านอาชีพ ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เกิดรายได้ นำไปสู่การลดอัตราการเกิดจุดร้อน (Hotspot) บนพื้นที่สูงได้ในอนาคต

          สำหรับการลดปัญหาการเผาในภาคเกษตรนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ได้นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาปรับใช้ในชุมชนบนพื้นที่สูง ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูง ปรับระบบการปลูกพืชอย่างประณีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดอัตราการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ โดยพบว่า ช่วงปี 2565 ที่ผ่านมามีจุดความร้อนน้อยกว่าปี 2564 ถึง 1,629 จุด และในช่วง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566 เกิดจุดความร้อนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4,118 จุด คิดเป็นร้อยละ 6 ของจุดความร้อนของพื้นที่ 12 จังหวัดที่มีโครงการตั้งอยู่ ที่เกิดจุดความร้อนทั้งสิ้น 67,861 จุด

          นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบกับมีช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต เกษตรกรกลับมาดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาป่า ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือในการกำหนดขอบเขตที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และพื้นที่ป่า ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมอกควันในระยะยาว ซึ่งการลงนาม MOU ร่วมกับภาคเอกชนในวันนี้ จึงเป็นการริเริ่มความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนพื้นที่สูง โดยตั้งเป้าลดจุด Hotspot ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar