นักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ รังสรรค์ผลงาน "ภูมิปัญญาสร้างสรรค์" จากการศึกษานอกห้องเรียน

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน "ภูมิปัญญาสร้างสรรค์" จากการศึกษานอกห้องเรียน บูรณาการต่อยอดความรู้ทางทฤษฎีสู่หลักการปฏิบัติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

วันนี้ (18 ก.ย. 66) ที่ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานและนิทรรศการ "ภูมิปัญญาสร้างสรรค์" จำนวน 5 โครงการ จากการลงพื้นที่ศึกษาตามความสนใจมารังสรรค์เป็นผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ที่มีความสวยสดงดงาม โดยน้องๆ ได้เลือกการศึกษาในหลากหลายเรื่องทั้ง ลายไทยที่มักจะพบเห็นได้ตามวัดต่างๆ มีการนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ต่อยอดเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าและกระเป๋า การศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ การถักโคเช และผ้ามัดย้อม ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานได้หลายอย่างทั้งกระเป๋า เสื้อ ผ้าคาดผม

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ศึกษานอกห้องเรียนจะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในชุมชนด้วยการนำความรู้ทางทฤษฎีมาบูรณาการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar