เหล่ากาชาดฯ เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด

วันนี้ (18 ก.ย. 2566) นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศกาล องค์การมหาชน และสมาคมวิศิษฎล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อการท่องเที่ยว ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทยและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพันธกิจและภารกิจของสภากาชาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังได้มีโอกาสพบปะแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาด โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดฯ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการและสมาชิกจากเหล่ากาชาดจาก 6 จังหวัดในภาค 10 เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม” , การเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนและนำเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ทุกจังหวัด , การเล่าประสบการณ์และความรู้สึกในการขับเคลื่อนงานของสภากาชาดไทยในจังหวัด , การจัดแสดงสินค้า และพิธีมอบธงกาชาดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับช่วงต่อในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ในครั้งต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar