สำนักงาน ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ประเภท ยานพาหนะ

    สำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 6/2566 (นัดที่ 1) ประเภท ยานพาหนะ จำนวน 71 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด และเงื่อนไข ได้ตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
01.ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 6-2566 (นัดที่ 1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar