เชียงใหม่ เปิดศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รองรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชน ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ป้องกันปัญหาความรุนแรงทางร่างกาย พร้อมเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 1 ธันวาคม 2566 นี้

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นธรรม ป้องกันปัญหาความรุนแรงทางร่างกาย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” สำหรับเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ  โดยอยากให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินเข้ามารับคำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา  โดยเข้ามาชี้แจงความจริงของที่มาและปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งนำหลักฐานการกู้ยืมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือหากไม่มีหลักฐาน ก็สามารถมาปรึกษาพูดคุย เพื่อหาทางออกร่วมกันได้  ซึ่งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุดและเป็นระบบ 

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สามารถมาเข้ารับการบริการได้ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ  หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th  เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้  ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar