เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงาน เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวง ปี 2566

เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงาน เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2566 มุ่งสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงาม ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤศจิกายน นี้

เย็นวันนี้ (27 พ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2566 ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมีใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน โดยปีนี้ เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า “หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม” และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมปล่อยโคมไฟ(ลอยฟ้า) เพื่อความเป็นสิริมงคล และปล่อยเคราะห์กรรม ความชั่วร้าย สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ให้ลอยออกไปจากชีวิต ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ อุโมงค์โคมไฟ บริเวณทางเข้าศาลาเก้าเหลี่ยม ยาวกว่า 50 เมตร, การตกแต่งศาลาเก้าเหลี่ยมด้วยโคมไฟล้านนาตระการตา และโคมยักษ์, บริเวณหาดทราย มีการจุดบูชาผางประทีปกว่า 2,000 ดวง, ไฮไลท์ของงานในปีนี้ บริเวณกลางหนองน้ำ มีการตกแต่งรูปพระจันทร์เต็มดวง จำลอง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแสดงมหรสพ ตลอดทั้งงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar