รัฐบาล ส่งคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็นประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฟังความคิดเห็นประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนภาคเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของทุกคนมากที่สุด

วันนี้ (28 พ.ย. 66) ที่ ห้องประชุม ดร.สิงโต จ่างตระกูล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา พร้อมด้วยคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้แทนภาควิชาการ ผู้แทนภาคธุรกิจ รวมถึงผู้แทนนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พื้นที่ภาคเหนือว่า รัฐธรรมนูญฉบับเดิมมีปัญหาประการใดบ้างที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ รวมทั้งสอบถามความเห็นว่า ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา หรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะคงเนื้อหาในหมวด 1 บททั่วไป และ หมวด 2 พระมหากษัตริย์ไว้ หรือต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของประชาชนในวันนี้แล้ว จะรวบรวมข้อมูลนำข้อสรุปทั้งหมดจาก 4 ภาค เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านด้วย ซึ่งกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จะดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของทุกคนมากที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar