ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี cmu book fair ครั้งที่27

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือและสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียน ประกอบด้วยกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน การจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษาของสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ และร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/CMUBookfair และ https://cmubookfair.lib.cmu.ac.th


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
20221121_175809.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar