คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
D.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar