การเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่1 (ภาคเหนือ) เป็นไปอย่างคึกคัก เฉพาะช่วงเช้านี้มีเกษตรกรผู้สนใจมาลงสมัครแล้วกว่า 20 คน

 

    วันนี้ (18 ก.ย. 66) บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยเหล่าบรรดาเกษตรกร ที่เดินทางมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566  ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ได้เปิดให้เกษตรกรที่สนใจมาร่วมลงสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566 นี้ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร  ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเกษตรกรจากทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือทยอยเดินทางมาลงสมัครอย่างต่อเนื่อง  และมีกองเชียร์ตามมาคอยมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก  ซึ่งก่อนรับสมัครเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของการรับสมัครให้แก่ผู้ที่มาลงสมัครได้รับทราบ  จากนั้น ได้มีการจับสลากเพื่อหาหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร พร้อมทั้งตรวจเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  ล่าสุด ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่มาร่วมลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรแล้วกว่า 20 คน

 

    สำหรับการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร จะใช้วิธีการเลือกตั้งในลักษณะเช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  โดยในส่วนของวันเลือกตั้งจริงจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  ส่วนสถานที่เลือกตั้งจะใช้เป็นสถานที่ตามประกาศเลือกตั้งของปกครองจังหวัด ที่คาดว่าจะเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย

 

    ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่กว่า 160,000 คน  ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ก็หวังให้ผู้มีสิทธิออกมาร่วมใช้สิทธิกันอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรมาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการรับฟังและแก้ปัญหาด้านการเกษตร  พร้อมทั้งร่วมเสนอความเห็น นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนา และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร  รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar