โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  ขายทอดตลาดอาคาร บ้านพักข้าราชการ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคาร บ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง พร้อมรื้อถอน ติดต่อขอรับเงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและลงลายมือชื่อขอรับราละเอียดการขายทอดตลาดได้ที่งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารเพิ่มเติมตามแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
20240216_143415.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar