เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองต้นกอกช่วง หมู่ 7 บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติมตามแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
20240215_162149-บีบอัด.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar