เทศบาลตำบลสันปูเลย เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ

เทศบาลตำบลสันปูเลย เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามแนบ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
20240221_155333_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar