เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหไท ซอยสหไท 2 ข้างบ้านเลขที่ 211/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 385 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติมตามแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
20240223_140433 (1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar