ชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

เช้าวันนี้ (24 ก.พ. 67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมถือศีล ฟังธรรม และประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญประจำปีของพระพุทธศาสนา ซึ่งวันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย และองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” อันถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา สรุปโดยย่อได้ 3 ประการ คือ 1. ไม่ทำบาปทุกชนิด 2. ทำความดีให้สมบูรณ์ และ 3. ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ทั้งนี้ ในช่วงค่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ขึ้น ณ วัดสำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ,วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ,วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ,วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ,วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ,วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง รวมถึงวัดทุกวัดใกล้บ้าน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอความร่วมมือสถานบันเทิงเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดในวันมาฆบูชา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar