เชียงใหม่ กำจัดเศษใบไม้ในศูนย์ราชการจังหวัดฯ ลดปริมาณเชื้อเพลิงการเผา ป้องกันการเกิดฝุ่นพิษ

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกำจัดเศษใบไม้ที่ทับถมภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดฯ ลดปริมาณต้นตอเชื้อเพลิงการเผา ป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

วันนี้ (24 ก.พ. 67) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนเชียงใหม่ อาสาสู้ฝุ่นพิษ” ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดการเผาไหม้ของเศษใบไม้ ต้นตอของแหล่งเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่การเผาและเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพี่น้องจิตอาสาภาคประชาชน นำเครื่องเป่าลม ไม้กวาด ถังขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มาร่วมกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้ ใบหญ้า และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นและทับถมอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดึงเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ไม่ให้เกิดการสะสมจนกลายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการเผาและเกิดมลพิษในอากาศ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยเริ่มต้นจากสถานที่ราชการหรือบ้านเรือนของตนเองก่อน โดยเศษใบไม้เหล่านี้จะให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar