เชียงใหม่ และ นครกว่างโจว ร่วมทำ MOU สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดเชียงใหม่ และ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง จับมือกันเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ที่เท่าเทียมต่อทั้งสองฝ่าย

วันนี้ (31 มี.ค. 67) ที่ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นายกัว โหย่งหาง กรรมการถาวรคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลกวางตุ้ง และเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครกว่างโจว ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะหารือข้อราชการ พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย และ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองเมืองในครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมและหล่อหลอมความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรม การเกษตร สาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดต่อสื่อสารและหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar