รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

    คณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินทุนบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
    ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๕ เมยายน 6๕๖๗  ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ชวงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๙๖๐๕๕ หรือ ๐๘๖-๔๖ด๐๔๗๖ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
20240329_153615.pdf |
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar