เชียงใหม่ เร่งหาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงเติมให้คลองแม่ข่าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 1/2567 เร่งหาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงเติมให้คลองแม่ข่าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างยั่งยืน
.
วันนี้ (1 เม.ย. 67) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2567 ของคณะทำงานระดับจังหวัด  เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
 โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเติมน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่า  โดยมาจากแหล่งน้ำหลัก คือ ลำน้ำแม่สาและคลองชลประทานแม่แตง รวมถึงยังได้พัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองเขียวบริเวณด้านหลังศูนย์ราชาการจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำสำรอง  อย่างไรก็ตาม การเติมน้ำให้กับคลองแม่ข่าผ่านลำน้ำสาขายังคงไม่เพียงพอ  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำกักเก็บจำนวนมากและสามารถจ่ายน้ำผ่านมายังแม่น้ำปิงได้ตลอดทั้งปี  ดังนั้น จึงได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิดหาทางที่จะสูบน้ำในแม่น้ำปิงมาเติมให้กับคลองแม่ข่าโดยตรง ไม่ต้องผ่านคลองสาขาต่างๆ  เบื้องต้น ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่มีแผนที่จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาเติมให้กับคลองแม่ข่า บริเวณบ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเอแม่ริม  ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับคลองแม่ข่ามากที่สุด  โดยจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2567 ของกรมชลประทาน จำนวน 10 ล้านบาท มาดำเนินการ  ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบสร้าง มีอัตรากำลังสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมองว่าการเติมน้ำให้กับคลองแม่ข่าอย่างเต็มประสิทธิภาพอาจจะต้องให้มีอัตราการสูบน้ำอย่างน้อย 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ดังนั้น จึงอาจจะต้องมีปรับการออกแบบโครงสร้างของระบบสูบน้ำให้เหมาะสมต่อไป
.
ในส่วนการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำคลองแม่ข่าด้วยการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ ทางอำเภอแม่ริมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฝายชะลอในพื้นที่ตำบลโป่งแยง  ล่าสุด ดำเนินการไปแล้ว 440 ฝาย ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน  ยังเหลือดำเนินการอีก 163 ฝาย ใน 4 หมู่บ้าน  ขณะเดียวกันในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้จะมีการสำรวจและจัดทำฝายเพิ่มในพื้นที่ตำบลแม่แรมอีกจำนวน 170 ฝาย
.
 ขณะที่การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ 497 ล้านบาท  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ  เช่นเดียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมริมสองฝั่งคลองแม่ข่า  ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้  พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการขุดลอกและปรับแต่งสภาพลำคลอง  โดยเน้นการปรับแต่งให้มีความคดโค้ง ไม่ให้เป็นเส้นตรงจนเกินไป  เพื่อไม่ให้สูญเสียเอกลักษณ์และคงความเป็นธรรมชาติของลำคลอง
.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar