เชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ประจำปี 2567

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
.
วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารจังหวัดฯ ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
.
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่าง ๆ ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป
.
 ทั้งนี้ ภายในงาน ได้มีการฟ้อนเล็บรำถวายจากคณะช่างฟ้อนของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณูปการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar