เชียงใหม่ ร่วมหารือรับกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงาน การประกาศวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งมีเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยังยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน จังหวัดเชียงใหม่จึงนำวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติตามวิสัยทัศน์ 

ด้านการจัดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,สำนักงานเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโก UNSCO พร้อมการเตรียมการจัดกิจกรรมมากมาย ทั้งสายบุญ สายกินและสายกิจกรรม เช่น ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง ,พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบุพพาราม ,การแข่งขันทำลาบพื้นเมือง ,การประกวดเจดีย์ทราย ,การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกกับวัฒนธรรมที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการหารือ แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวตามนโยบายฟรีวีซ่า ,แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ,แผนการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่และการก่อสร้างสนามบินล้านนา ,แผนระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
จากนั้นภาคเอกชนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ขอให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน AIS eSport S  Series Thailand Championship 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขัน ฝึกทักษะ รู้จักการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ และยกระดับวงการกีฬาอีสปอร์ต จากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับประเทศ ทั้งนี้ในที่ประชุมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในขั้นต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar