เชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 74 รูป เฉลิมพระเกียรติในหลวง ณ วัดท่าตอนฯ อ.แม่อาย

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 74 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันนี้ (22 เม.ย 67) ที่ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 74 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีเหล่าบรรดาพ่อแม่ ญาติ พี่ น้อง ของผู้เข้าร่วมบรรพชา เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการบรรพชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามเณรที่ผ่านการอุปสมบทตามโครงการฯ ทั้งหมด จะจำวัดเพื่อศึกษาและเรียนรู้พระธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ที่ วัดท่าตอนพระอารามหลวง จนครบกำหนดวันลาสิกขา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar